2464051600 6972396679 Τρανόβαλτο, Κοζάνης ternmarm@otenet.gr